Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Gossen Kanunu

1.Gossen Kanunu: Bir malın tüketim miktarı arttıkça o maldan elde edilen toplam fayda artar ancak marjinal...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Gelir Vergisi

Gelir vergisi, ödeme gücünü dikkate alan, adil olduğu savunulan ve kural olarak yansıtılamayan dolaysız bir vergi...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Gelir

Gelir, gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin özellikleri...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Verginin Yansıması

Ödenen verginin kısmen veya tamamen bir başkasına aktarılmasıdır. Verginin yansıma aşamaları Ödeme-Vurgu-Aktarma-Yerleşmedir. İleriye doğru yansıma: Verginin...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Verginin Telafisi

Vergi telafisi: Mükellefin vergi yükünü azaltmak için vergi karşısında aldığı ekonomik önlemlerdir. Vergi ödemesi mükellefler üzerinde...