Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleri

“Yüce divan” olarak bilinen Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleri şunlardır;

1- Mahkeme kararları kesin ve bağlayıcıdır.
2- Kararları herkese karşı etkilidir.
3- Bütün kararları gerekçeli olarak yazılır.
4- İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
5- İptal kararları Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
6- Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlüğe gireceği tarihi erteleyebilir.
7- İptal kararları geriye yürümez.
8- Anayasa Mahkemesi iptal kararında kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.