Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Anayasallık Bloğu

Anayasallık Bloğu Nedir? Anayasa Mahkemesi, hukuksal (yargısal) denetime tabi kılınmış normların denetimini yaparken ölçüt olarak bir...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Aktif Statü Hakları

Aktif Statü Hakları: Kişilere siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Yasama Kısıntısı

Yasama kısıntısı Anayasa veya Yasa ile getirilen ve idarenin yaptığı işlemlerden dolayı kanun yoluna başvurmanın önüne...