Aktif Statü Hakları

Aktif Statü Hakları: Kişilere siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, seçme ve seçilme yoluyla devlet yönetimine katılma yetkisi veren haklardır. Siyasi Hak ve Ödevler olarak da bilinen Aktif Statü Hakları ilk kez Kanuni Esasi ile düzenlenmiştir.

Aktif Statü Hakları şunlardır;

1- Türk vatandaşlığı
2- Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
3- Kamu hizmetine girme
4- Mal bildirimi
5- Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
6- Vatan hizmeti
7- Siyasi partilerin uyacakları esaslar
8- Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
9- Vergi ödevi