Anayasallık Bloğu

Anayasallık Bloğu Nedir?

Anayasa Mahkemesi, hukuksal (yargısal) denetime tabi kılınmış normların denetimini yaparken ölçüt olarak bir takım normlar kullanır. İster yalnızca anayasa metniyle sınırlı olsun, ister anayasa ve yargı kararları yoluyla eklenen diğer kuralları içine alsın, anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normları bütününe “anayasallık bloğu” adı verilir.