Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Sınırlı Ehliyetli

Kendisine yasal danışman atanan kişiye sınırlı ehliyetli denmektedir. Sınırlı ehliyetliler tıpkı tam ehliyetliler gibi ayırt etme...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Sınırlı Ehliyetsiz

Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılardır. Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokan hukuki...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Hakimin Hukuk Yaratması

Hakimin kural koyma yetkisi Medeni Kanun’un 1.maddesinde düzenlenmiştir. “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır....
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Tam Yargı Davası

Devlet kurumlarının iş ve işlemlerini yaptığı sırada idari iş ve işlemlerden, idari eylemlerden dolayı zarara uğrayan...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

İstisnai Memurluk

Görev ve nitelik açısından özellik gösteren ve bu nedenle atanmalarında, yükseltilmelerinde ve diğer hak ve yükümlülüklerinde...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

İstimval

İstimval, idarenin olağanüstü ve geçici nitelikteli gereksinimlerinin karşılanması amacıyla özel mülkiyetteki taşınır malların bedel karşılığında mülkiyetinin...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Plebisit

Plebisit Nedir? Daha çok bölgesel çapta yapılan kesinlik taşımayan, fikir veren kamuoyu yaklaşımlarına plebisit denir. Örneğin...