Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

Cumhurbaşkanının hakkında bir suç işlediği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında meclis soruşturması kapsamında görevleriyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilir. Soruşturma açılabilmesinin usulü şu şekildedir;

Soruşturma açılması istenmesi: TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (en az 301 milletvekilinin) vereceği önergeyle
Soruşturma açılmasının karar verilmesi: TBMM üye tamsayısının 3/5’inin (en az 360 milletvekilinin) gizli oyuyla (TBMM’de 15 kişilik komisyonun 2 ayda soruşturma raporu hazırlaması, bu sürede hazırlamazsa 1 aylık yeni ve kesin bir süre verilmesi)
Yüce Divana sevk kararı alınması: TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün (en az 400 milletvekili) gizli oyuyla (Yüce Divan yargılamasının 3 ay içinde tamamlanması, bu süre içinde tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilmesi)

Bu yazı 2017 ve 2018 yılında yapılan değişiklikler gözetilerek yazılmıştır.