Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

2017 yılında yapılan değişiklikler sonrasında daha önce adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) olan kurulun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirildi. Ayrıca kurulla ilgili şu değişiklikler oldu;

 • Üye sayısı 22’den 13’e düştü
 • Daire sayısı 3’ten 2’ye düştü
 • HSK üyelerinin 4’ünü Cumhurbaşkanı seçmektedir. (3 üyeyi birinci sınıf adli hakim ve savcılar, 1 üyeyi ise birinci sınıf idari hakim ve savcılar arasından seçer.)
 • Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı HSK’nın doğal üyesidir.
 • TBMM ise HSK’ya 7 üye seçmektedir. Üyelerden 3’ünü Yargıtay, 1’ini Danıştay ve 3 üyeyi de hukukçu (öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.)
  Her üyelik gösterilecek 3 kat aday arasından:
  1. Oylamada TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün (en az 400 MV) gizli oyu
  2. Oylamada TBMM üye tamsayısının 3/5’inin (en az 360 MV) gizli oyu
  3. Tur: İkinci oylamada en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçiminin tamamlanması