Pozitif Statü Hakları

Pozitif Statü Hakları – Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler: Kişiye devletten yaşam seviyesini yükselten pozitif bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme imkanı tanır. Pozitif statü hakları ilk olarak 1961 Anayasasında düzenlenmiştir.

Pozitif Statü Hakları şunlardır; 

1- Pozitif Statü Hakları
2- Ailenin korunması ve 
Çocuk hakları
3- Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi
4- Kıyılardan yararlanma
5- Toprak mülkiyeti
6- Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
7- Kamulaştırma
8- Devletleştirme
9- Çalışma ve sözleşme hürriyeti
10- Çalışma hakkı ve ödevi
11- Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
12- Sendika kurma hakkı
13- Sporun geliştirilmesi ve tahkim
14- Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
15- Grev hakkı ve lokavt
16- Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
17- Ücrette adaletin sağlanması
18- Konut hakkı
19- Gençliğin korunması
20- Sosyal güvenlik hakkı
21- Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
22- Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları
23- Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
24- Sanatın ve sanatçının korunması
25- Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları