Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

1961 Anayasası

27 Mayıs 1960’da 38 subaydan oluşan, başkanlığını Cemal Gürsel’in yaptığı Milli Birlik Komitesi, Silahlı Kuvvetler adına...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

1924 Anayasası

II. TBMM tarafından hazırlanan 1924 Anayasası ve 20 Nisan 1924’te kabul edilmiştir. 1924 Anayasası 105 maddeden...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Kanun-i Esasi

1876 Kanuni Esasi’nin ilanı ile başlayıp 1878 Meclis-i Umumi’nin tatil edilmesine kadar olan döneme I. Meşrutiyet...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmış ve 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkında padişah...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Sened-i İttifak

Dönemin padişahı II. Mahmut, sadrazamı ise Alemdar Mustafa Paşa’dır. Söz konusu dönemde ayan ve hanedanlar yerel...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Başkanlık Sistemi

Başkanlık sistemi, hem yürütme organının başı, hem de devlet başkanı olan başkanın halk tarafından seçildiği, kuvvetlerin...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Parlamenter Sistem

Parlamenter sistem yürütme organının yasama organı içinden doğduğu ve ona karşı sorumlu olduğu, kuvvetlerin yumuşak ayrımına...