Mutlak & Meşruti Monarşi

Mutlak monarşi
Devlet başkanının veraset yoluyla ya da hanedan içinden seçilerek el değiştirdiği devlet şeklidir. Devleti seçimle iş başına gelmeyen tek bir kişi (kral, hükümdar) yönetir. Hükümdar herhangi bir organla yetki paylaşımında bulunmaz ve yetkilerini sınırlayabilecek vicdani veya dini duygularıdır. Mutlak monarşide bir anayasa bulunmaz.

Meşruti monarşi
Monarkın yetkilerinin bir anayasa tarafından sınırlandırılıp halk tarafından seçilen bir meclisle paylaşıldığı monarşi biçimidir. Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet döneminde meşruti monarşi ile yönetilmiştir. Günümüzde İngiltere, Danimarka, Japonya meşruti monarşiyle yönetilmektedir.