Yarı Başkanlık Sistemi

Yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında her ikisinin de bazı özelliklerini almış melez (karma yapıda) bir sistemdir.

Yarı başkanlık sisteminin özellikleri
=> Yarı başkanlık sisteminde yürütme, parlamenter sistemde olduğu gibi devlet başkanı ve hükümet olmak üzere düalist yapıdadır. Devlet başkanı yürütme yetkilerini hükümetle birlikte kullanır.
=> Yarı başkanlık sisteminde devlet başkanı halk tarafından seçilir. Devlet başkanının tek başına karar alma yetkisi olduğu gibi “karşı-imza” kuralına da ihtiyaç duyabilir.
=> Devlet başkanı yasama organına karşı siyasal açıdan sorumlu değildir.
=> Bakanlar kurulu parlamentoya karşı sorumludur. Yasama organı, hükümeti düşürebilir.

Yarı başkanlık sisteminin uygulandığı ülkeler: Fransa, Portekiz, Rusya, Romanya, Ukrayna