Parlamenter Sistem

Parlamenter sistem yürütme organının yasama organı içinden doğduğu ve ona karşı sorumlu olduğu, kuvvetlerin yumuşak ayrımına dayanan bir hükümet sistemidir. Yürütme organını Devlet başkanı ve Bakanlar Kurulu oluşturur. Yani parlamenter sistemde yürütme organı düalist (çift başlı) yapıdadır.

Parlamenter sistemin özellikleri

=> Başbakan yasama organı üyeleri arasından belirlenir.
=> Hükümet yasama organı içinden doğar ve siyasal açıdan ona karşı sorumludur.
=> Parlamenter sistem kuvvetlerin yumuşak ayrımına dayanır. Yasama ve yürütme organlarının hukuki ayrılığı siyasi birliği söz konusudur. Kuvvetler katı biçimde ayrı değil, aralarında bir denge ve kontrol mekanizması vardır.
=> Parlamenter sistemde yasama organı yürütme organını (hükümeti) güvensizlik oyu ile düşürebilir.
=> Yürütme organı da belli koşullarda yasama organını feshedebilir.
Önemli: Parlamentarizm, monarşi ya da cumhuriyetlerde görülebilir.

Parlamenter sistem İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç, Belçika, Avustralya, İsrail, Lüksemburg, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde uygulanmaktadır.