Bertrand Modeli

Bertrand modelinde 2 düopolcünün fiyat üzerinden rekabet ettikleri, her düopolcünün karını maksimize eden üretim düzeyini belirlerken diğer düopolcünün o andaki üretim düzeyini değil de fiyat düzeyini değiştirmeyeceği varsayılır.

Bu modelde ayrıca her düopolcünün piyasa talebinin tümünü karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu kabul edilir. Bertrand modelindeki denge üretim düzeyi tam rekabet piyasasından farklı değildir. Denge fiyat ve üretimi tam rekabetle aynı (P=MC) doğal olarak fiyat düzeyi diğerlerine göre daha düşüktür.