Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması

Ürettiği malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan monopolcünün her tüketiciye farklı fiyat uygulamasına tam fiyat farklılaştırması ya da birinci derece fiyat farklılaştırması denir. Bunda monopolcü her birim malı piyasa talep eğrisince belirlenen fiyattan satar. Yani monopolcü, her bir tüketici ile görüşmek suretiyle her birim malı o birime en fazla fiyat ödeyen tüketiciye satar.

Fiyat farklılaştırmasında amaç tüketici fazlasını ele geçirmek suretiyle daha fazla kar elde etmektir.

Fiyat farklılaştırması için gerekli koşullar
– Malın satıldığı piyasa bölümlü olmalıdır.
– Bu bölümler farklı talep esnekliğine sahip olmalıdır.
– Piyasaları ayırmada önemli bir marjinal maliyet ortaya çıkmamalıdır.
– Piyasalar arası geçişler olmamalıdır.