Çeko

Çeko, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün kısaltılmış adıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin alt programıdır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde hangi dersler var?
Üniversiteler arasında farklılık gösterse de zorunlu ve seçmeli derslerin genel programı şu şekildedir;

1.sınıf
Türk dili, İngilizce, İnkılap tarihi, sosyoloji, sosyal politika, iktisada giriş, hukukun temel kavramları, bilişim ve iletişim teknolojileri, matematik, borçlar hukuku, çalışma ekonomisine giriş

2.sınıf
Mikro iktisat, sosyal güvenlik teorisi, istatistik ve olasılığa giriş, işgücünün yaşlanması ve istihdam, muhasebe, çalışma ilişkileri tarihi, uluslararası örgütler, işletme bilimine giriş, sendikal örgütler, makro iktisat, iş hukuku, ticaret hukuku, ekonometri, kamu maliyesi

3.sınıf
Sosyal güvenlik hukuku, toplu iş hukuku, çalışma sosyolojisi, para ve banka, iktisat politikası, idare hukuku, Türkiye’de ve dünyada sendikacılık, uluslararası iktisat, iş sağlığı ve iş güvenliği, ücret teorileri, sosyal ve siyasal düşünceler tarihi, endüstri ilişkileri, kıymetli evrak hukuku, vergi usul hukuku, sendikalar hukuku, büyüme teorileri ve kalkınma ekonomisi, finansal piyasalar

4.sınıf
Endüstri ve örgüt psikolojisi, bilimsel araştırma yöntemleri, insan kaynakları yönetimi, sorumluluk hukuku, finansal yönetim, işgücü piyasaları, Türk vergi sistemi, maliyet muhasebesi, siyaset psikolojisi, gelir dağılımı ve politikaları, Türkiye’nin toplumsal yapısı, Türkiye ekonomisi, yoksulluk ekonomisi, finansal tablolar analizi, Avrupa birliği sosyal politikası, meslek danışmanlığı ve kariyer planlaması