Edgeworth Modeli

Bertrand modelinde olduğu gibi Edgeworth modelinde de her düopolcünün karını maksimize eden üretim düzeyini belirlerken diğer düopolcünün o andaki fiyat düzeyini değiştirmeyeceği varsayılır. Bu modeli Bertrand modelinden ayıran husus, her düopolcünün piyasa talebinin tümünü değil de bir kısmını karşılayabilecek kapasiteye sahip olmasıdır. Cournot ve Bertrand modellerinin tersine Edgeworth modelinin belirli bir çözümü yoktur. Edgeworth modelinde fiyat düzeyi, monopol fiyatı ile kapasite sınırlamasının içerdiği minimum fiyatı arasında sürekli dalgalanır.

Edgeworth modelinde istikrarlı bir çözüm yoktur.