Çeko, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün kısaltılmış adıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal...