Oligopol, az sayıda satıcının farklılaştırılmış veya homojen mal ürettiği, piyasaya girişi kısıtlayan önemli engellerin bulunduğu firmalar...