Oligopol Türleri

Oligopol, az sayıda satıcının farklılaştırılmış veya homojen mal ürettiği, piyasaya girişi kısıtlayan önemli engellerin bulunduğu firmalar arası bağımlılık özellikleri taşıyan piyasa türüdür. Çimento ve otomobil oligopol piyasasına örnektir.

Anlaşmasız oligopoller
– Cournot
– Bertrand
– Chamberlin
– Edgeworth
– Stackelberg

Anlaşmalı oligopol
– Açık anlaşma = Kartel ve tröst
– Örtük (gizli) anlaşma = Fiyat önderliği, hakim firma modeli

Saf oligopoller
Az sayıda firma homojen mal üretim. Örnek: Aliminyum, bakır, ham petrol, çimento

Farklılaştırılmış oligopol
Az sayıda firma farklılaştırılmış mal üretir. Örnek: Otomotiv, TV, sigara, bilgisayar, hava yolu

Tam oligopol
Tam bağımlılık vardır. Bir grup olarak karlar maksimize edilir.