Farksızlık Eğrisinin Özellikleri

Farksızlık eğrisi diğer adıyla kayıtsızlık eğrisi tüketiciye aynı tatmini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir.

Farksızlık eğrisinin özellikleri
1- Sol yukarıdan sağ aşağı doğru iner ve negatif eğimlidir.
Nedeni: Tüketicinin aynı tatmin düzeyinde kalabilmek için bir malın tüketimini arttırdığında diğer malın tüketimini azaltmasıdır.
2- Orijine göre dış bükeydir.
Nedeni: Azalan marjinal ikame oranıdır. Bunun nedeni ise azalan marjinal faydadır.
3- Farksızlık eğrileri birbirini kesmez.
Nedeni: Tüketicinin tercihlerinde tutarlı olmasıdır.
4- Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda, orijine yaklaştıkça daha düşük faydayı ifade eder.
5- Farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada fayda aynıdır. Eğri boyunca eğim farklıdır.