Hollanda Hastalığı

Hollanda Hastalığı bir iktisadi terimdir. Ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin diğer üretim alanlarından çekilip yeni kaynağa yönelmesi sonucunda toplam üretimin azalması durumudur.

Bu tanıma Hollanda hastalığı adının verilmesiyse 1960 yılında Hollanda’da doğalgaz bulunmasıdır.