İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması

Ürettiği malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan monopolcünün satın alınan mal miktarı değiştikçe farklı fiyat uygulamasına ikinci derece fiyat farklılaştırması denir. 2. derece fiyat farklılaştırmasında fiyat farklılaştırma kriteri, tüketicilerin ödemeye razı olduğu maksimum fiyat değil, satın aldıkları mal miktarıdır. (Miktarlar arası fiyat farklılaştırması)

Örnek: Su, elektrik, telefon kullanım miktarı (ton gibi) , kullanım saatleri(akşam saat 8’den sonra), kullanım alanları(ev, işyeri, şantiye) gibi.

Fiyat farklılaştırmasında amaç tüketici fazlasını ele geçirmek suretiyle daha fazla kar elde etmektir.

Fiyat farklılaştırması için gerekli koşullar
– Malın satıldığı piyasa bölümlü olmalıdır.
– Bu bölümler farklı talep esnekliğine sahip olmalıdır.
– Piyasaları ayırmada önemli bir marjinal maliyet ortaya çıkmamalıdır.
– Piyasalar arası geçişler olmamalıdır.