Stackelberg Modeli

Stackelberg modelinde düopolcülerden biri karşılıklı bağımlılığın olmadığını düşünürken (Yani ürettiğim mal miktarı rakibimin ürettiği mal miktarını etkilemez.) diğer düopolcü karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünür. Karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünen lider firma tersini düşünen ise takipçi firma olarak nitelendirilir.

* Lider firma öngörü sahibidir. Karşılıklı bağımlılığın farkındadır. Takipçi firma bağımlılığın farkında olmayan, safça davranandır.
* Lider firma üretim düzeyine karar veren ilk firma olduğundan takipçi firmaya göre avantajlıdır. Bu firmanın üretim kararını diğerinden önce alabildiği bir endüstri söz konusudur.
* Takipçi, liderle aynı piyasa gücüne sahip olursa oluşan duruma Stackelberg dengesizliği denir. Her iki firmanın da gelişmiş olması durumunda, her iki firmada teslim olmayacağı için sürekli bir istikrarsızlık yaşanır.

=> Stackelberg modelinde fiyat düzeyi Cournot modelinden daha küçük, toplam üretim ise daha büyüktür.