Stok Değişken – Akım Değişken

Stok değişken: Değeri zamanın belli bir anında ölçülebilen değişkendir. Stok değişkenler: Para stoğu, servet, sermaye, dış borç gibi statik durumu açıklayan değişkendir.

Akım değişken: Değeri belirli bir zaman diliminde ölçülebilen değişkendir. Akım değişkenler: Gelir, yatırım, net ihracat, vergi gibi dinamik durumu açıklayan değişkendir.