Tam Rekabet Piyasası

Tam rekabet piyasasının özellikleri
* Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. (Atomisite)
* Piyasaya giriş çıkışlar serbesttir. (Mobilite)
* Her firma tek tip aynı özellikte ürün üretir. (Homojenlik)
* Faktör akışkanlığı tamdır.

Tam rekabette firmalar fiyat belirleyici değil fiyat kabullenicidir. Bu piyasada denge fiyatı, piyasada arz edilen miktarla talep edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyattır. Bu fiyatla piyasadaki alışveriş hacmi maksimuma çıkar. Üretici-tüketici rantı maksimum olur.


Fiyat sabit olduğu için firma talep eğrisi yatay eksene paralel, esnekliği sonsuz ve eğimi sıfırdır. Firma talep eğrisinin esnekliği piyasa talep eğrisinin esnekliğinden daha fazladır.