Telafi Edilmiş Talep Eğrisi

Bir malın fiyatı düştüğünde tüketicinin reel geliri sabit tutularak fiyatı düşen maldan satın alınmak istenen miktarların seyrini gösteren eğridir. Telafi edilmiş talep eğrisi (Hicksgil talep eğrisi) yalnızca ikame etkisini yansıtır bu yüzden düşük mal, normal mal ve giffen mallarının tamamında bu eğri negatif eğimlidir.