Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması

Ürettiği malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan monopolcü piyasadaki tüketici grubuna farklı fiyat uygulamasına üçüncü derece fiyat farklılaştırması denir. Tekelcinin piyasayı yurt içi-yurt dışı, üretici-tüketici, şehir-kırsal alan gibi alt piyasalara ayırması ve her alt piyasadaki tüketicilere ayrı fiyat uygulamasını içeren bu fiyat farklılaştırmasına gerçek hayatta sıkça rastlanmaktadır.(Alıcılar arası fiyat farklılaştırması)

Örnek: Otobüslerde öğrenci-tam bilet ayrımı, uçakta birinci sınıf-ikinci sınıf ayrımı, futbol maçlarında kale arkası, kapalı-açık tribün ayrımı, bir doktorun hastalarından fakir-zengin ayrımı yaparak farklı ücret alması

Fiyat farklılaştırmasında amaç tüketici fazlasını ele geçirmek suretiyle daha fazla kar elde etmektir.

Fiyat farklılaştırması için gerekli koşullar
– Malın satıldığı piyasa bölümlü olmalıdır.
– Bu bölümler farklı talep esnekliğine sahip olmalıdır.
– Piyasaları ayırmada önemli bir marjinal maliyet ortaya çıkmamalıdır.
– Piyasalar arası geçişler olmamalıdır.