Üretim İmkanları Eğrisi

Üretim İmkanları Eğrisi (Dönüşüm Eğrisi): Bir ekonomide kaynaklar ve teknoloji veri iken belli bir dönemde üretilmesi mümkün olan maksimum mal bileşimlerinin geometrik yeridir. Üzerindeki her nokta üretilmesi mümkün alternatif mal bileşimlerini vermektedir.

Üretim imkanları eğrisinde etkin, etkin olmayan ve ulaşılması mümkün olmayan 3 nokta bulunmaktadır. Grafikle inceleyecek olursak;

=>A-B-C-D-E-F noktaları etkin noktalardır.
=>G noktası etkin olmayan noktadır. Eksik istihdam mevcuttur ve kaynaklar atıldır.
=>H noktası veri teknoloji ve ekonomideki kaynaklarla ulaşılması mümkün olmayan noktadır.