Varlık Fonu

Varlık fonu, dünyada cari fazla veren, petrol gibi emtia geliri olan ülkelerin, bunlardan sağladıkları yabancı para rezervlerindeki artışı değerlendirmek adına kurdukları fondur. Ülkemizde daha önce Özelleştirme Fonu, Savunma ve Sanayi Fonu, Tanıtım Fonu, TMSF bulunmakta iken 2016 yılında varlık fonu adında yeni bir fon kuruldu.

Varlık fonunun amacını kuruluş aşamasında Başbakan Binali Yıldırım şu şekilde özetlemiştir: “Türkiye bütçe açığı olan, dış kaynakla ekonomisini büyüten bir ülke. Dolayısıyla bütçe açığını, cari açığı daha fazla açmadan kaynak oluşturarak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’nin ekonomik göstergelerini dengede tutmak için Türkiye Varlık Fonu kuruluyor.”

Varlık Fonu’nun kuruluş sermayesi olan 50 milyon lira Özelleştirme Fonundan karşılanmıştır. Varlık Fonu Yönetimi bir anonim şirket olarak kurulmuş ve şirketin yönetimi en az 5 kişiden oluşacak, başkan ve üyeleriyse Başbakan tarafından atanacaktır.

İktisat alanında İktisatçıların genel kabul gördüğü isimler arasında yer alan Mahfi Eğilmez’e göre Türkiye’de varlık fonu kurulmasının 2 amacı bulunmaktadır:

1- Ülke ekonomisinin, konjonktürel dalgalanmalardan kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlamak.
2- Gelecek kuşaklara refah aktarımı yapabilmek.

Ülkemizde Varlık Fonunun Kurulmasındaki beklentiler
* Büyüme oranında artış yaşamak,
* Sermaye piyasalarındaki büyümeyi arttırmak,
* Ülke çapında yapılacak yatırımlar ile işsizliği azaltmak,
* Yazılım, programcılık, havacılık ve savunma alanında yerli şirketlerin projelerine destek vererek bu alanlarda küresel güç haline gelmek,
* Otoyol, havalimanı, nükleer santral gibi projelerde kamu kesimini borçlandırmadan finansman bulmak,
* Ekonomik büyüme ve gelişmeyle birlikte Türkiye’nin uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlamak.