Asgari Geçim İndirimi Tutarı

En az geçim indirimi (asgari geçim indirimi): Gelir vergisinde ödeme gücüne ulaşmada yararlanılan temel araçtır. 

Türkiye’de asgari geçim indirimi tutarı hesaplanırken, asgari ücretin tutarı, ücret alan kişinin medeni hali ile çocuklarının çalışma durumları dikkate alınmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarı
– Mükellefin kendisi için asgari ücret yıllık brüt tutarının %50’si,
– Çalışmayan eşi için %10’u,
– İlk iki çocuk için %7,5
– 3.çocuk için %10
– Diğer çocuklar için ise %5 esas alınır.

Çalışmayan eşin yasal eş olması gerekmektedir. Bu hükümler ayrı eşler için uygulanmamaktadır. Çocuklar yasal olarak 18 yaşını; okuyan çocuklar içinse 25 yaşını doldurmamış olması gerekir. 

Ülkemizde asgari geçim indirimi uygulamasında yararlanılan başlıca üç teknik vardır.
1- Matrahtan indirim sistemi
2- Vergiden indirim sistemi (dekot)
3- Bölge sistemi (katsayı)