Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Gelir Vergisi

Gelir vergisi, ödeme gücünü dikkate alan, adil olduğu savunulan ve kural olarak yansıtılamayan dolaysız bir vergi...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Gelir

Gelir, gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin özellikleri...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Verginin Yansıması

Ödenen verginin kısmen veya tamamen bir başkasına aktarılmasıdır. Verginin yansıma aşamaları Ödeme-Vurgu-Aktarma-Yerleşmedir. İleriye doğru yansıma: Verginin...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Verginin Telafisi

Vergi telafisi: Mükellefin vergi yükünü azaltmak için vergi karşısında aldığı ekonomik önlemlerdir. Vergi ödemesi mükellefler üzerinde...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Vergileme Süreci (4T)

Vergileme süreci maliye literatüründe tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil olarak bilinen sıralamadır. Verginin tarhı: Vergi alacağının hesaplanması ve miktarının tespit...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Vergi Matrahı

Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. Örneğin binanın değeri veya miktarı emlak vergisinin matrahıdır....
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Vergi Mükellefi

Vergi mükellefi diğer adıyla vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Parafiskal Gelir

Parafiskal gelir, kamu kurumu niteliğindeki ekonomik ve sosyal meslek kuruluşlarının, ürettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla kendi...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Senyoraj

Senyoraj, devletin para basmak suretiyle elde ettiği gelirlerdir. Senyoraja hükümranlık hakkı da denmektedir. Senyoraj gelirinin özellikleri...