Parafiskal Gelir

Parafiskal gelir, kamu kurumu niteliğindeki ekonomik ve sosyal meslek kuruluşlarının, ürettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla kendi üyelerinden aldıkları paralardır. Parafiskal gelire vergi benzeri gelirler de denir.

Parafiskal gelirlerin özellikleri nelerdir?
1- Parafiskal gelir bütçe dışı bir kamu geliridir.
2- Parafiskal gelirler merkezi yönetim bütçesi dışında yer alır.
3- Mal veya hizmet karşılığında alınır.
4- Zora dayalı olması, para şeklinde alınması gibi özelliklerden dolayı vergiye benzer.
5- Karşılığında mal ve hizmet sunulması bakımından ise harçlara benzer.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası parafiskal gelire örnektir.