Vergileme Süreci (4T)

Vergileme süreci maliye literatüründe tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil olarak bilinen sıralamadır.
Verginin tarhı: Vergi alacağının hesaplanması ve miktarının tespit edilmesi işlemidir.
Verginin tebliği: Vergi işlemi hakkında vergi mükellefi veya sorumlusunun bilgilendirilmesidir.
Vergi tahakkuku: Verginin ödenecek aşamaya gelmesidir. Bu aşamada devlet, vergiyi hukuken talep edebilir.
Vergi tahsili: Vergi borçlarının usulüne uygun ödenmesidir.