Verginin Amartismanı ve Kapitalizasyonu

Verginin amortismanı: Menkul veya gayrimenkul sermayenin getirisi üzerine konulan vergi nedeniyle bu varlıkların değerinin azalmasına denir.

Verginin kapitalizasyonu: Menkul veya gayrimenkul sermayenin getirisi üzerinden alınan verginin kısmen veya tamamen kaldırılması sonucu bu varlıkların değerinin artmasına denir.