Gelir

Gelir, gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Gelirin özellikleri
* Gelir gerçek kişiye ait olmalıdır.
* Gelir gerçek olmalıdır.
* Gelir yıllık olmalıdır.
* Gelir safi olmalıdır.