Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Harç

Harç, belirli bir kamu hizmetinin karşılığında alınan paralardır. Harç örnekleri: Öğrenim harcı, pasaport harcı, trafik harcı,...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Vergi

Vergi, devletin kamu harcamaları finansmanını karşılamak amacıyla kişi ve kurumlardan aldığı karşılıksız parasal değerlerdir. Vergi “ödeme...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

X etkinsizliği

X etkinsizliği kavramı genel olarak kamu kurumlarında baş göstermektedir. Ancak bu etkinsizlik bazen özel sektördeki firmalarda...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Borda kuralı

Borda kuralında döngüsel çoğunluğu önlemek için “seçmenlerden seçeneklere ilişkin tercih sıralaması azalan sırayla oy verilmesi istenir.”...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Condorcet kuralı

Döngüsel çoğunluk durumunda oylama sonucu belirsiz olmakta ve bunun sonucunda oylama paradoksu oluşmaktadır. Bu sorunu ilk...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Coase Teoremi

Coase, göre dışsallıkların tarafların karşılıklı anlaşması veya olumsuz dışsallık yayan tarafın zarara uğrayan tarafa tazminat ödemesi...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Pigou Vergisi

Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi amacıyla vergi alınması fikrine Pigou vergisi denir. Pigou vergisine maliye literatüründe kirlilik vergisi...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dışsallık Türleri

Marjinal dışsallık: İlave üretim veya tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan dışsallığa denir. Sınıftaki bir öğrencinin grip...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dışsallık

Bir ekonomik birimin üretim veya tüketim faaliyetinin, diğer birimlerin olumlu ya da olumsuz etkilemesi sonucu ortaya...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Kulüp Mallar

Kulüp mallar, pozitif dışsallıkları olmakla birlikte, dışsal faydadan sadece belli bir grubun üyesinin yararlandığı mallardır. Kulüp mallarda...