Condorcet kuralı

Döngüsel çoğunluk durumunda oylama sonucu belirsiz olmakta ve bunun sonucunda oylama paradoksu oluşmaktadır. Bu sorunu ilk kez inceleyen Fransız matematikçi Condorcet’tir.

Condorcet kuralına göre döngüsel çoğunluğun çözümü için “bir seçeneğin kazanması için diğer tüm seçeneklere karşı oylamaya sokularak kazanmış olması şartına bağlamıştır.”

Eleme yöntemine dayalı Condorcet kuralı uygulandığı zaman seçimi kazanan seçeneğin diğer tüm seçeneklere karşı üstün gelmesi sebebiyle döngüsel çoğunluk ortaya çıkmaz.