Kulüp Mallar

Kulüp mallar, pozitif dışsallıkları olmakla birlikte, dışsal faydadan sadece belli bir grubun üyesinin yararlandığı mallardır. Kulüp mallarda amaç kar elde etmek değil, bir ihtiyacı daha ucuza karşılamaktır. Bu tür mallarda aynı mal ve hizmeti talep edenler bir araya gelerek söz konusu mal ve hizmeti düşük maliyetle üretebilir.

Kulüp mallardan faydalanmak için bedel ödemenin yanında üyelik şartı da bulunmaktadır. Bireyler kulüp mallarından yeterli faydalanma sağlayamadıklarını düşündükleri takdirde kulüplerden diledikleri zaman ayrılabilir.

Kulüp mallar teorisini maliye literatürüne kazandıran isim Buchanen’dir. Buchanen’a göre optimal kulüp büyüklüğünü belirleyen iki faktör vardır. Bunlar kulübün üye sayısı ve üretim miktarıdır. Her kulübün üye sayısı arttıkça maliyetler azalırken üye başına fayda azalacaktır. Buchanen’a göre devletin kulüp malları üretmesi zorunlu değildir.

Kulüp mallara örnek
Kooperatifler, tenis kulübü, memur ve işçi sendikaları, dernekler, meslek odaları, öğretmen evleri, ordu evleri