Pigou Vergisi

Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi amacıyla vergi alınması fikrine Pigou vergisi denir. Pigou vergisine maliye literatüründe kirlilik vergisi de denmektedir.

Pigou vergisinde olumsuz dışsallık yayan firmalara toplumda yaşayan bireylere verdikleri zararların maliyetini yüklenmektedir.  Pigou vergisi dışsallıklara karşı mücadele araçları arasında mali araçlar kategorisinde yer almaktadır.

Pigou vergisinin özellikleri
1- Düzeltici bir vergidir.
2- Pigou vergisinde marjinal özel maliyet, marjinal sosyal maliyete eşitlendiği noktada kaynak dağılımında etkinliği sağlar.
3- Pigou vergisi spesifik veya advolerem esaslı uygulanabilir.

Pigou Vergisi Grafiği