Homo economicus nedir?

İktisadi insan olarak da nitelendirilen homo economicus’a göre hem kamu kesiminde hem de özel kesimde tüm bireyler kendi faydalarını maksimize edecek şekilde davranır. Piyasada firmalar kar maksimizasyonu, bireyler ise fayda maksimizasyonu ile hareket ederler. Kamu kesiminde ise politikacılar oy maksimizasyonuyla hareket ederken seçmenler fayda maksimizasyonuna önem verir.

Homo economicus tutarlı tercihlere sahiptir ve çoğu aza tercih eder.