Dışsallık Türleri

Marjinal dışsallık: İlave üretim veya tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan dışsallığa denir. Sınıftaki bir öğrencinin grip aşısı olması marjinal dışsallığa örnektir.

İnframarjinal dışsallık: Marjinal dışsallığın ihmal edilebilir düzeyde önemsiz olmasına denir. Bir apartmandaki tüm dairelerin ısınmada sobadan doğalgaza geçmesiyle hava kirliliğinin küçük düzeyde azalması inframarjinal dışsallığa örnektir.

Parasal dışsallık: Dışsallığın parasal olarak ortaya çıkmasıdır. Yalancı dışsallık olarak da anılan parasal dışsallıkta bir ekonomi faaliyetinin başka ekonomi birimleri etkiler. Örneğin Güneydoğu Anadolu Projesiyle yapılan sulama projeleriyle çevredeki tarlaların değerinin artması parasal dışsallığa örnektir.

Teknolojik dışsallık: Bir bilgisayar şirketinin yeni bir sistem geliştirmesi sonucu daha ucuza mal üretmeye başlaması teknolojik dışsallığa örnektir.

Ağ (network) dışsallığı: İletişim ağlarında ortaya çıkan dışsallıktır. Örneğin internetin yaygınlaşması ve bireyler için ihtiyaç haline gelmesiyle internet aboneliği artmakta ve daha fazla kişinin birbiriyle irtibat halinde olmasını sağlaması ağ dışsallığına örnektir.