Devletin Başarısızlığının Nedenleri

* Seçmenlerin ilgisizliği ve bilgisizliği
* Politikacıların ve seçmenlerin davranışları
* Baskı ve çıkar gruplarının davranışları
* Mali aldanma
* Oy değiş tokuşu (logrolling)
* Ortanca seçmen yaklaşımı
* X etkinsizliği
Oy değiş tokuşu (logrolling)
Tullock’un tanımladığı bu kavram oy çokluğuna göre kabul edilmeyecek durumda olan kamu projeleri, seçmen veya politikacıların birbirlerinin tercihlerine oy vermeleri suretiyle çok çabuk kabul edilir. Oy değiş tokuşunda amaç seçmenlerin kendi faydalarını maksimize etmesidir.

Oy değiş tokuşu sonucu kamu harcamaları artar. Bu da devlet başarısızlığının bir nedeni olarak karşımıza logrolling kavramını çıkarır.