Harç

Harç, belirli bir kamu hizmetinin karşılığında alınan paralardır. Harç örnekleri: Öğrenim harcı, pasaport harcı, trafik harcı, mahkeme harcı…

Harcı vergilerden ayıran özellik karşılıklı olmasıdır. Vergiler karşılıksızken harç karşılıklıdır. Yani harç ödeyen bireyler bu ödemeleri hizmet karşılığı ödemektedir.

Harçların özellikleri nelerdir?
1- Harçlar, gerçek veya tüzel kişilerden alınır.
2- Harçlar, kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.
3- Harçlar, belirli bir hizmetin karşılığında alınır.
4- Harçlar, devlet veya yetkilerini devrettiği kurumlar tarafından alınır.
5- Harçlar, faydalanma ilkesine göre alınır.
6- Harçlar bedelleri, yerel idarece belli sınırlar dahilinde belirlenebilir.
7- Harçlar maktu (miktarsal) veya oransal olabilir.
8- Harçlarda da vergilerde olduğu gibi muafiyet ve istisnalara yer verilebilir.

Harç bedelleri yararlanılan hizmetin maliyetinin üzerinde veya altında olabilir. Harçlar yararlanılan hizmetin maliyetinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılır. Maliyetinin altında ise aradaki fark dolaylı transfer sayılır.