Vergi Alacağını Sona Erdiren Haller

Vergi Alacağını Sona Erdiren Haller
1- Tahsil
2- Zamanaşımı
3- Terkin
4- Mahsup
5- Takas
6- Vergi affı
7- Ölüm ve mirasın reddi (Tek başına ölüm vergi borcunu sona erdirmez!)