Wagner’in Vergileme İlkeleri

A. Wagner’in 4 vergileme ilkesi bulunmaktadır.

1- Mali ilkeler: Verimlilik ve esneklik olmak üzere 2 ilkeyi kapsar.
2- İktisadi İlkeler: İktisadi açıdan en uygun vergi kaynağının ve vergilerin seçilmesi önemlidir.
3- Ahlaki ilkeler: Genellik, eşitlik ve ayırma olmak üzere 3 ilkeyi kapsar.
4- Teknik ilkeler: Wagner’in vergi idaresinin en yüksek ilkeleri olarak nitelendirdiği üç ilke vardır. Bu ilkeler: Belirlilik, uygunluk ve iktisadilik ilkeleridir.