Verginin Telafisi

Vergi telafisi: Mükellefin vergi yükünü azaltmak için vergi karşısında aldığı ekonomik önlemlerdir. Vergi ödemesi mükellefler üzerinde 3 tür etkiye neden olur;
1- Verginin karar etkisi: Vergi ödenmesi nedeniyle mükellefin tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarının etkilenmesidir. Karar etkisine beyan etkisi de denir.
2- Verginin gelir etkisi: Vergi ödemesi sonucu geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyine devam etmesi için daha fazla çalışmayı tercih etmesidir.
3- Verginin ikame etkisi: Vergi ödemesi sonucu geliri azalan mükellefin daha fazla çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesidir.