Vergi Mükellefi

Vergi mükellefi diğer adıyla vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerdir.
Kanunu mükellef: Adına vergi borcu düşen ve vergiyi ödemek zorunda olan kişidir.
Aracı mükellef: Ödediği vergiyi bir başkasına yansıtan kişilerdir.

* Tüzel kişiliği olmayan kurumlar da vergi mükellefi olabilir.
* 18 yaşından küçük veya kısıtlı kişiler de vergi mükellefi olabilir.
* Vergi mükellefiyetliği kişiye bağlı olup sözleşmeyle 3.kişilere devredilemez.
* Vergi mükellefiyetliği bireysel veya müşterek olarak gerçekleşebilir.