Vergi Matrahı

Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. Örneğin binanın değeri veya miktarı emlak vergisinin matrahıdır.

Spesifik matrak nedir?
İktisadi unsurun adeti, yaşı, ağırlığı, uzunluğu ve litresi gibi fiziksel ve miktarsal özellikleri esas alınır. Spesifik esaslı vergilerin uygulanması kolay olmakla birlikte;
– Mallar arası kalite farkını gözetmediği
– Gelir, fiyat gibi değer unsurlarına dayanan vergilerde uygulanmadığı
– Vergilemede adalet ilkesiyle çeliştiği için sakıncalıdır.

Advalorem matrah nedir?
İktisadi unsurun fiyatı, rayiç bedeli gibi parasal değerini esas alır. Advalorem esaslı vergiler;
– Gelir ve fiyat değişmelerini takip edebildiklerinden esnek vergilerdir.
– Vergilemede adalet ilkesinin gerçekleşmesini kolaylaştırır.