Ceninin Hukuki Durumu

Ana rahmine düşmüş çocuğa cenin denir. Medeni hukukta ceninin bazı hakları bulunmaktadır.
1- Cenin, art mirasçı veya art vasiyet alacaklısı olarak tayin edilebilir.
2- Mirasçılar arasında cenin varsa mirasın paylaştırılması çocuğun doğumuna kadar ertelenir.
3- Cenin için babalık davası açılabilir.
4- Cenin kendisine verilen zararlardan dolayı sağ ve tam doğmak şartıyla tazminat isteme hakkına sahiptir.
5- Cenin durumunda bulunan çocuk tanınabilir.
6- Cenin lehine hukuki işlem gerçekleştirilebilir.